Polskie Kościoły Pełnej Ewangelii w Calgary, Hamilton, London, Montrealu, Toronto i Vancouver należą do wspólnoty PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA skupiającej1,100 kościołów w Kanadzie.

CALGARY
Polish Full Gospel Church

65 Richard Way S. W.

Calgary, AB T3E 7M8 

Nabożeństwo: Niedziela - 13:00

Pastor Eligiusz Derkowski

Tel. 403-686-2353, 403-510-9590

 

HAMILTON  

Polish Full Gospel Church

380 Hwy 8

Hamilton - Stoney Creek, ON L8G 1E9

Nabożeństwo: Niedziela - 11:30, Piatek - 19:00

Pastor Antoni Dąbrowski

Tel. 647-808-2755

 

LONDON

Polish Full Gospel Church

805 Shelborne Street

London, ON N5Z 5C6

Nabożeństwo: Niedziela - 11:00

Pastor Robert Jakubczyc

Tell. 519-317-6847

 

MONTREAL

Polish Full Gospel Church

694 Rue Notre Dame

Montreal - Lachine, QC H8S 2B3

Nabożeństwo: Niedziela - 10:30

Pastor Bazyli Pawluczuk

Tel. 514-487-5319

 

TORONTO

Polish Full Gospel Church

69 Long Branch Avenue85 Thirty First Street 
Toronto - Etobicoke, ON M8W 3G1

Nabożeństwo: Niedziela -  10:00 - Jezyk angielski11:30, Środa - 19:00

I Pastor Daniel Dąbrowski

Tel. 416-521-9900, 905-783-233

II Pastor Antoni Dąbrowski

Tel. 416-521-9900, 647-808-2755

 

VANCOUVER

Polish Full Gospel Church

2208 St.Johns Street

Vancouver - Port Moody, BC V3H 2A7

Nabożeństwo: Niedziela - 18:00

Asystent Pastora Krzysztof Mrówka
Tel. 604-459-9874, 604-366-5725          

© 2018 Polski Kościół Pełnej Ewangelii w Hamilton